กิจกรรม : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
รายละเอียด :
    

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้จังหวัดกระบี่และหน่วยงานภายในจังหวัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นสมควร ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือที่เห็นสมควร นั้น

                    เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564    อ่าน 67 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**