กิจกรรม : บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมอบพัดลมเพื่อใช้ในศูนย์พักคอยตำบลห้วยยูง


รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง โดยว่าที่ร้อยตรีนฤนาท ชัยสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง รับมอบพัดลมจากการสนับสนุนจากบมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกระบี่ โดยคุณสุพจน์ เพ็งจันทร์ ผู้จัดการบมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กระบี่ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยตำบลห้วยยูง Community Isolation (CI) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ขอขอบพระคุณ บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**