กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2562