ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
   
 
   

 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ หากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงได้ในวัน เวลาราชการ

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563