ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
   
 
   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง จะดำเนินการจัดทำโครงการสงเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  "การฝึกอบรมการทำ

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ สารขับไล่แมลงฯ  ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุฯ สามารถติดต่อ

สอบถามได้ 075-656140 หรือทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน เฟศบุ็ค อบต. 

 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563