ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.ห้วยยูง
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ศูนย์ประสานงา่นการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยุูง ขอประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง พร้อมแผนที่โดยสังเขป  ปรากฎตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยแล้ว

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564