เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7565-6140


Web Site : WWW.HUAYYUNG.GO.TH