ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
   
 
   

 ขอเชิญ ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว รายละเอียดที่แนบ

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564